Breedly.com är en digital avelstjänst som utvecklats av Travronden i samarbete med Svensk Travsport. Målsättningen med denna webbplats är att sammanställa en tjänst för att stimulera travhästuppfödning och på så sätt på sikt föra aveln framåt. Alltid med hästen i fokus.

Grundtanken med breedly.com är att få in så mycket information som möjligt om avel på en och samma sida. Samtidigt som den ska vara tillräckligt bred, intressant och relevant för att nya personer på sikt ska grotta ner sig i avelns fantastiska värld så har vår ambition varit att det också ska finnas användbara funktioner för den redan inbitne. En funktion som har prioriterats högt är att man ska kunna söka på till exempel Lindy Lane som morfar och få fram samtliga avkommor med honom som morfar.

Webbplatsen är ständigt under utveckling och kommer vidareutvecklas kontinuerligt samt uppdateras med fler hästar och material för att i framtiden bli så komplett som möjligt. Den kommer att innefatta allt från avelskrönikor, relevanta artiklar – både nytt och redan producerat material – faktabank, auktions- och storloppsresultat, Hingstkollen och testparning. Även om vi vet att vägen är lång har vi tagit ett första steg för att sätta samman en tjänst som, förhoppningsvis, ska vara så komplett och uppdaterad som är önskvärt i dagens digitala samhälle.